Θαλασσινό Αλάτι

Γνήσιο ανεπεξέργαστο αλάτι που συλλέγεται από βραχώδης θαλασσινές αλυκές της Κρήτης.

Κατηγορία:
=