Καλλιέργειες

ΚΡΑΣΙ

ΚΡΑΣΙ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Βιολογική γεωργία

Σήμερα ο όρος βιολογικό προϊόν έχει αναγνωρισθεί και είναι συνώνυμος του ποιοτικού, αγνού προϊόντος. Τα βιολογικά προϊόντα της εταιρείας μας VINOLIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ είναι απαλλαγμένα από χημικά λιπάσματα και τα  παράγουμε με  100%  φυσικό τρόπο. Όλα φέρουν την πιστοποίηση του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (Δ.Η.Ω.)

 

Παραδοσιακή γεωργία

Από την αρχαιότητα έως τα μέσα του περασμένου αιώνα, η παραδοσιακή γεωργία έχει υποστεί μικρές τροποποίησεις. Απαιτεί περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και πάνω απ’ όλα, είναι εμπειρική. Αυτός είναι ο λόγος που για τα προϊόντα παραδοσιακής γεωργίας της εταιρείας μας  επιλέγουμε πάντα τους καλύτερος παραγωγούς.Καλλιεργητές με σεβασμό προς τη φύση, την κρητική γη και τον άνθρωπο.

 

Ολική Διαχείριση Γεωργίας Ελαιοδέντρων για την παραγωγή του ελαιολάδου παραδοσιακής γεωργίας.

Για την καλλιέργεια της ελιάς, μέσω της παραδοσιακής καλλιέργειας, εφαρμόζεται το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της γεωργίας Ελαιοδένδρων με πιστοποίηση από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ AGROCERT.

Το σύστημα αυτό, προσδιορίζει και ελέγχει τις ποσότητες λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται, για την καλλιέργεια και παραγωγή της ελαιοποιήσιμης ελιάς. Έτσι, έχουμε ελεγχόμενη καλλιέργεια, με εποπτεία ειδικού γεωπόνου για την παραγωγή της ελιάς, από την οποία παράγεται το αγνό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιολάδο Ολικής Διαχείρισης της εταιρείας μας.